Criminaliteit in beeld geeft de belangrijkste cijfers over veiligheid en criminaliteit in Nederland.

Dit platform is een gezamenlijk initiatief van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Het verhaal achter deze samenwerking - achtergrond, doel en toekomst - staat samengevat in een beknopte tijdlijn.

Samenwerkende partijen