Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald. Dit is in lijn met de daling in voorgaande jaren. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie en rechter toe behoren.

Politie arresteert verdachte op straat

Dit zijn slechts enkele trends uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), CBS en de Raad voor de rechtspraak.

Het volledige nieuwsbericht is te lezen op de website van CBS.

Samenwerkende partijen