CBS: Woninginbraken, geregistreerde criminaliteit en onveiligheidsgevoelens op laagregionaal niveau

Bord met aankondigen WhattApp Buurtpreventie

CBS heeft op 10 november twee nieuwsberichten gepubliceerd over woninginbraken naar gemeenten en over geregistreerde criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in Vinex-wijken.

Meeste woninginbraken in Sittard-Geleen

In de gemeente Sittard-Geleen vonden in 2015 naar verhouding de meeste woninginbraken plaats. Er werd in die gemeente bijna 1100 keer ingebroken, wat neerkomt op 12 inbraken per duizend inwoners. Gemeente Schiermonnikoog was in 2015 de enige gemeente zonder geregistreerde woninginbraak, meldt CBS.

Lees verder...

Kaart woninginbraken 2015

Minder geregistreerde criminaliteit in Vinex-wijken

In Vinex-wijken ligt de geregistreerde criminaliteit beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. De politie registreerde 57 misdrijven per duizend inwoners in 2015. In Vinex-wijken waren dit er 28 per duizend inwoners. Vinex-bewoners voelen zich ook veiliger in de eigen buurt dan gemiddeld. Vooral het verschil met de grotere steden is aanzienlijk. Dit blijkt uit onderzoek van CBS in het kader van 25 jaar Vinex.

Lees verder...

Geregistreerde criminaliteit 2015
Onveiligheidsgevoelens 2015

Samenwerkende partijen