CBS: Veelvoorkomende criminaliteit

Gebroken ruit

CBS heeft op 15 november een nieuwsbericht en een achtergrondartikel gepubliceerd over veelvoorkomende criminaliteit.

Vandalisme meestal niet gemeld bij politie

Ongeveer 80 procent van vandalisme aan privé-eigendom, zoals vernielingen aan je auto, huis of tuin, melden slachtoffers niet bij de politie. Van cybercrime wordt minder vaak melding gedaan bij de politie dan van traditionele criminaliteit. De afgelopen jaren is de meldings- en aangiftebereidheid gelijk gebleven, meldt CBS.

Lees het nieuwsbericht…

Lees het achtergrondartikel…

Melding en aangifte traditionele criminaliteit, 2015
Melding en aangifte cybercrime, 2015

Samenwerkende partijen