CBS: Landelijke Jeugdmonitor 2016

Landelijke Jeugdmonitor 2016

CBS heeft op 1 december een nieuwe editie uitgebracht van het Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor. Hierin is o.a. aandacht voor jeugdreclassering en voor jeugdige verdachten en slachtoffers van criminaliteit.

Ruim 11 duizend jongeren met een vorm van jeugdreclassering

Als een jeugdige van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt, voert jeugdreclassering begeleiding en controle uit. Dit heeft als doel herhaling (recidive) te voorkomen en om een beter toekomstperspectief aan de jeugdige te bieden. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. In 2015 kregen ruim 11 duizend jongeren van 12 tot 22 jaar één of meer jeugdreclasseringsmaatregelen.

Dit onderwerp vindt u in paragraaf 3.4 van deze publicatie.

Jongeren (12 tot 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel per gemeente, 2015

Sterk dalende trend in aantal verdachte jongeren

Het percentage jongeren van 12 tot 25 jaar dat geregistreerd staat als verdachte van een misdrijf is in 2007–2015 gehalveerd. Onder minderjarigen daalde dit sterker dan onder oudere leeftijdsgroepen. Ook het percentage jongeren dat slachtoffer was van criminaliteit is gedaald. Het aandeel minderjarige gedupeerden van computercriminaliteit bleef daarentegen gelijk.

Dit onderwerp vindt u in hoofdstuk 8 van deze publicatie.

Percentage geregistreerde verdachten onder jongeren (12 tot 25 jaar) per gemeente, 2015

Samenwerkende partijen