CBS: Cybersecuritymonitor

Cybersecuritymonitor

Op 3 februari heeft CBS de Cybersecuritymonitor gepubliceerd. In deze monitor zijn drieëntwintig indicatoren samengebracht die iets zeggen over de verschillende aspecten van cybersecurity. U vindt er informatie over bedreigingen, incidenten en misdrijven (cybercrime) op ICT-gebied waarmee mensen, bedrijven en organisaties in Nederland zijn geconfronteerd, en de maatregelen die ze nemen om bedreigingen het hoofd te bieden.

Lees meer over de Cybersecuritymonitor…

Samenwerkende partijen