CBS: Criminaliteit tussen 2012 en 2016 gedaald

Veelvoorkomende criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten, is sinds 2012 afgenomen.

Autodiefstal bord

Dat blijkt zowel uit de antwoorden van burgers in de enquête van de Veiligheidsmonitor, als uit voorlopige cijfers over de geregistreerde criminaliteit. In 2016 is de criminaliteit die burgers rapporteren niet wezenlijk veranderd. De politie heeft afgelopen jaar minder misdrijven geregistreerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2016 gaven burgers in de Veiligheidsmonitor aan slachtoffer te zijn geweest van 4,4 miljoen gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten. Dit is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2015, en 600 duizend minder dan in 2012 (5 miljoen). Van niet alle delicten wordt aangifte gedaan bij de politie. In 2016 registreerde de politie 930 duizend misdrijven. In 2015 waren dit 980 duizend misdrijven en in 2012 nog 1,2 miljoen.

Ondervonden en geregistreerde criminaliteit

Bron: CBS

Ook minder cybercrime

Naast traditionele criminaliteit wordt in de Veiligheidsmonitor sinds 2012 een aantal veelvoorkomende vormen van cybercrime  gemeten: digitale identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. In 2016 bedroeg het totale aantal delicten in deze categorieën 2,5 miljoen. Dit is vergelijkbaar met 2015. In 2012 waren dat er 2,7 miljoen. Opkomende vormen van cybercrime die niet vallen onder de hierboven genoemde vormen blijven in de cijfers buiten beschouwing.

Ontwikkeling ondervonden en geregistreerde criminaliteit

Bron: CBS

Lees het volledige nieuwsbericht...

Samenwerkende partijen