Criminaliteit meest gedaald in Oost- en Zuid-Nederland

In de afgelopen vier jaar is de criminaliteit in Nederland gedaald. Dat rapporteren burgers in de enquête van de Veiligheidsmonitor en dat blijkt ook uit cijfers over geregistreerde criminaliteit.

Slot op deur

De daling is tussen 2012-2016 het sterkst geweest in Oost- en Zuid-Nederland. In 9 op de 10 gemeenten daalde het aantal woninginbraken. Regionaal bestaan grote verschillen in criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en buurtoverlast. Dat meldt het CBS bij de publicatie van de Veiligheidsmonitor en de voorlopige cijfers over geregistreerde criminaliteit.

In 2016 rapporteerden burgers in de Veiligheidsmonitor 13 procent minder delicten waarvan ze slachtoffer werden, dan in 2012. Inwoners van Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant ondervonden minder gewelds- vermogens- en vandalismedelicten dan in 2012. Ook andere provincies laten procentuele dalingen zien, maar deze zijn rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges van dit steekproefonderzoek niet groot genoeg om van een daadwerkelijke afname te kunnen spreken.

Het patroon van de afname van de door burgers gerapporteerde criminaliteit komt in grote lijnen ook terug in de daling van het aantal gewelds- en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen dat de politie registreerde. In de provincies in het oosten en zuiden van het land namen deze soorten misdrijven sneller af dan de gemiddelde daling van 20 procent in Nederland tussen 2012 en 2016.

Ondervonden delicten, ontwikkeling delicten

Bron: CBS

Geregistreerde misdrijven, ontwikkeling delicten

Bron: CBS

Lees het volledige nieuwsbericht...

Samenwerkende partijen