Veiligheidsmonitor 2016 is verschenen

Deze editie van de Veiligheidsmonitor brengt de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag in kaart. 

Omslag Veiligheidsmonitor 2016

In het afgelopen jaar hebben Nederlanders de leefbaarheid van hun buurt iets positiever beoordeeld. Ook de veiligheidsbeleving is verbeterd, zowel in de eigen woonomgeving als in het algemeen. Het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van vermogensdelicten is licht gedaald; het slachtofferschap van geweld en vandalisme is min of meer gelijk gebleven, evenals dat van cybercrime. Nederlanders zijn in 2016 positiever gaan oordelen over het functioneren van de politie, zowel in het algemeen als in de eigen woonomgeving. De beschikbaarheid van de politie in de buurt wordt hoger gewaardeerd. Op lange termijn laten de veiligheidsbeleving, het slachtofferschap van criminaliteit, en het oordeel over de politie een positieve ontwikkeling zien.

De Veiligheidsmonitor is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Samenwerkende partijen