Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Een op de acht inwoners van Roosendaal zei in 2016 veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Ook Rotterdam en de vier grootste Limburgse gemeenten staan in de top 6 van drugsoverlast. In Maastricht daalde het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van drugs in de buurt, terwijl het in Sittard-Geleen gelijk bleef. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast
Beeld: Hollandse hoogte

In de originele versie van dit nieuwsbericht zijn fouten opgetreden. Cijfers over 2013 van een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, Purmerend, Schiedam en Sittard-Geleen, zijn onjuist weergegeven en daarmee ook ontwikkelingen tussen 2013 en 2016. Deze fouten zijn in dit nieuwsbericht aangepast.

In Roosendaal gaf 13 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder aan in 2016 veel overlast te hebben ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. In Venlo, Sittard-Geleen, Rotterdam, Maastricht en Heerlen bedroeg dit percentage 8 tot 10. Van de bevolking van alle gemeenten met 70 duizend of meer inwoners gaf 5 procent in 2016 aan veel overlast te ondervinden van drugs. Dat is 2 procentpunt hoger dan het landelijke gemiddelde.

Inwoners gemeente veel drugsoverlast
Beeld: CBS

Afname overlast in Maastricht, geen toename in Sittard-Geleen

Tussen 2013 en 2016 halveerde het percentage Maastrichtenaren dat aangaf veel overlast te hebben van drugsgebruik of drugshandel in de buurt (van 20 naar 10). In Sittard-Geleen is er geen toename van de ervaren overlast in deze periode. Ook in de andere gemeenten met 70 duizend inwoners of meer waren er geen wezenlijke veranderingen in deze jaren, rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges van dit steekproefonderzoek.

2Afname overlast drugs
Beeld: CBS

Ook daling van waargenomen drugsgebruik en drugshandel in Maastricht

Dat inwoners van Maastricht in 2016 minder overlast ervoeren, strookt met het feit dat minder drugsgebruik en -handel in de buurt werd waargenomen. Zei in 2013 nog 58 procent van de Maastrichtenaren dat dergelijke activiteiten in de buurt voorkwamen, in 2016 was dat nog 39 procent. Ook in Den Haag daalde het deel van de inwoners dat drugsgebruik en -handel waarnam van 32 naar 28 procent. In Purmerend, Schiedam, Sittard-Geleen en andere gemeenten was, wederom rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges, geen sprake van een wezenlijke toe- of afname.

In Maastricht en Den Haag nam tussen 2013 en 2016 ook het aantal geregistreerde drugsmisdrijven af. In Maastricht daalde het van 410 naar 145, in Den Haag van 850 naar 670. De daling gold zowel voor misdrijven met harddrugs als met softdrugs. In Sittard-Geleen, Schiedam en Purmerend registreerde de politie in 2016 ongeveer evenveel drugsmisdrijven als in 2013.

3inwoners geven aan drugsgebruik
Beeld: CBS

Het volledige nieuwsbericht vindt u hier.

Samenwerkende partijen