Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 is verschenen

Deze 15e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007 tot en met 2016.

In 2016 werd bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. De totale geregistreerde criminaliteit is ook in 2016 gedaald. De politie registreerde 930.000 misdrijven, dat is bijna 30% minder dan de 1,3 miljoen in 2007. De politie registreerde ook minder verdachten bij deze misdrijven: 270.000 in 2016, bijna een halvering in vergelijking met 2007. Omdat sommige personen in een jaar meer dan éénmaal verdacht zijn, gaat het om een kleiner aantal unieke personen, namelijk 180.000. Het Openbaar Ministerie handelde in 2016 203.000 zaken af; in 2007 bedroeg dit aantal 282.000. Ruim de helft van de zaken in 2016 was een dagvaarding, één op de vijf was een onvoorwaardelijk sepot, 16% een strafbeschikking, 4% een transactie en eveneens 4% een voorwaardelijk sepot. De rechter verklaarde de verdachte in 87% van de zaken schuldig, tegenover 92% in 2007. De vrijheidsstraf is de laatste jaren de meest opgelegde hoofdstraf. Het aantal door de rechter uitgesproken straffen daalde minder hard (-33%) dan het aantal door de politie (-53%) of door het OM opgelegde sancties (-38%).

De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 is terug te vinden op de websites van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Samenwerkende partijen