Classificaties en indelingen

Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2021.

De delictindeling voor misdrijven (hoofdstuk 4, 5 en 6) komt overeen met de Standaard Classificatie Misdrijven (SCM) zoals die in de laatste editie van C&R is gebruikt. De methode voor het toewijzen van misdrijfzaken aan deze classificatie is voor hoofdstuk 5 en 6 echter gewijzigd, omdat deze hoofdstukken voor deze editie niet door het CBS, maar door het WODC verzorgd zijn. Daarnaast is de delictindeling voor deze hoofdstukken geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving. Hierdoor zijn er kleine verschillen in de delictindeling van misdrijven ten opzichte van eerdere edities van C&R. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op hoofdstuk 4, dat nog steeds verzorgd wordt door het CBS. Hierin gebeurt de delictindeling op vergelijkbare wijze als in de voorgaande editie van C&R (C&R 2016). Zie Bronnen en methoden voor meer achtergrondinformatie.


Naast de delictindeling voor misdrijven is in deze bijlage ook de delictindeling en de regioindeling van de politiedistricten opgenomen die in het slachtofferhoofdstuk (hoofdstuk 3) terugkomen conform de Veiligheidsmonitor. Tot slot is ook de delictindeling van de overtredingen weergegeven.

Samenwerkende partijen