Classificatie misdrijven

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2021.

Classificatie misdrijven

Delictindeling gehanteerd in hoofdstuk 5 en 6

Daarnaast wordt in Hoofdstuk 4 (Politiestatistiek) ook nog een uitsplitsing gemaakt tussen diefstal en inbraak (met of zonder geweld) en wordt openlijke geweldpleging onderscheiden naar geweld tegen goederen en tegen personen

Samenwerkende partijen