Classificatie misdrijven

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Classificatie misdrijvenDelictindeling gehanteerd in hoofdstuk 5 en 6

Vermogensmisdrijven

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

Gewelds- en seksuele misdrijven

Verkeersmisdrijven (Wegenverkeerswet 1994, WVW94)

Drugsmisdrijven (Opiumwet, OW)

Misdrijven overige wetten

Daarnaast wordt in Hoofdstuk 4 (Politiestatistiek) ook nog een uitsplitsing gemaakt tussen diefstal en inbraak (met of zonder geweld) en wordt openlijke geweldpleging onderscheiden naar geweld tegen goederen en tegen personen

Samenwerkende partijen