Kosten van criminaliteit: tabellen t/m 2014

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2014, hoofdstuk 10 Kosten van criminaliteit

Samenwerkende partijen