Slachtofferschap: tabellen t/m 2014

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2014, hoofdstuk 3 Criminaliteit en slachtofferschap

Samenwerkende partijen