Opsporing: tabellen t/m 2014

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2014, hoofdstuk 4 Misdrijven en opsporing

Samenwerkende partijen