Tenuitvoerlegging: tabellen t/m 2014

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2014, hoofdstuk 7 Tenuitvoerlegging van sancties

Samenwerkende partijen