Kosten van criminaliteit: tabellen t/m 2015

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, hoofdstuk 10 Kosten van criminaliteit

Samenwerkende partijen