Opsporing: tabellen t/m 2015

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, hoofdstuk 4 Misdrijven en opsporing

Samenwerkende partijen