Overtredingen: tabellen t/m 2015

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, hoofdstuk 9 Overtredingen

Samenwerkende partijen