Slachtofferschap: tabellen t/m 2015

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, hoofdstuk 3 Criminaliteit en slachtofferschap

Samenwerkende partijen