Tenuitvoerlegging van sancties: tabellen t/m 2015

Tabellen behorend bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, hoofdstuk 7 Tenuitvoerlegging van sancties

Samenwerkende partijen