Beschrijving van de wijze van afdoening door de rechter en de daarbij opgelegde straffen en maatregelen, zowel voor alle misdrijfzaken als specifiek de zaken met minderjarige verdachten.

Auteurs: M.E. Vink en S.W. van den Braak

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Berechting in eerste aanleg van alle verdachten

In 2017 deed de rechter 93.000 misdrijfzaken af, 29% minder dan in 2007 en 2% minder dan in 2016. Vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven vormden samen meer dan de helft van de zaken (57%). 

In 89% van de misdrijfzaken sprak de rechter een schuldigverklaring uit in 2017, tegen 93% in 2007. Het percentage vrijspraken nam toe van 7% in 2007 naar 10% in 2017. In 2017 werden er in totaal 102.000 straffen opgelegd. De vrijheidsstraf was in 2017 de meest opgelegde straf, gevolgd door de taakstraf. Het aantal vrijheids-straffen inclusief jeugddetenties lag in 2017 op 37.000, 14% lager dan in 2007 en iets hoger (1%) dan in 2016. Het aantal taakstraffen nam ten opzichte van 2007 met 26% af tot 32.000 in 2017. Het aantal geldboetes is ten opzichte van 2007 meer dan gehalveerd, maar constant gebleven ten opzichte van 2016.

Berechting in eerste aanleg van minderjarige verdachten

Het aantal afgedane misdrijfzaken tegen minderjarigen daalde ten opzichte van 2007 met 59% tot 5.500. In 2017 vormden vermogensmisdrijven net iets minder dan de helft hiervan (45%). In 87% van de misdrijfzaken tegen minderjarigen sprak de rechter een schuldig-verklaring uit in 2017 (dit was 92% in 2007). Het percentage vrijspraken nam in de periode 2007-2017 toe van 7% tot 12%. In 2017 werden er in totaal 5.300 straffen tegen minderjarigen opgelegd. De taakstraf was in 2017 de meest opgelegde straf. Het aantal jeugddetenties tegen minderjarigen is in de periode 2007-2017 met 77% afgenomen (naar 940 in 2017) en het aantal taakstraffen met 62% (naar 4.100 in 2017).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 6 Berechting

Tabellen bij Berechting

Bronnen en methoden bij Vervolging en Berechting

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen