Internationaal perspectief

De Nederlandse gegevens worden in internationaal perspectief geplaatst: hoe verhoudt de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop in Nederland zich tot die in andere Europese landen en enkele landen daarbuiten?

Auteurs: P.R. Smit en H. Goudriaan

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2019. 

Slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en geregistreerde criminaliteit

Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit in Noord- en West-Europese landen in de periode 2002-2011. Vergeleken met veel Europese landen is het aandeel minderjarige verdachten hoog.

Opsporing

Door het veelvuldig gebruik van transacties en strafbeschikkingen door de politie en het Openbaar Ministerie kent Nederland relatief weinig verdachten die een veroordeling door de rechter krijgen. De kans op een gevangenisstraf bij een veroordeling is relatief hoog vergeleken met andere landen.

Vervolging, berechting en tenuitvoerlegging

De daling van het aantal gevangenen in Nederland in de periode vanaf 2007 (van 78 naar 52) doet zich in andere landen niet – of in mindere mate – voor.

Kerncijfers Nederland in internationaal perspectief

Kerncijfers Nederland in internationaal perspectief
200720112016
Geregistreerde criminaliteit*Nederland80007200.
Europa totaal44004100.
Minderjarige verdachten**Nederland19,60%15,90%.
Europa totaal12,50%11,10%.
Veroordeelden***Nederland720550.
Europa totaal940900.
Gevangenisstraffen****Nederland0,1320,153.
N/W Europa0,0740,082.
Gevangenen*Nederland786952
Duitsland958776*****
Engeland & Wales14815296

* Per 100.000 inwoners.

** Percentage van totale aantal verdachten.

*** Door de rechter; per 100.000 inwoners.

**** Aantal gevangenen per veroordeelde.

***** 2015 in plaats van 2016.

Brontabel als csv (411 bytes)

Meer informatie Bronnen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bronnen en methoden bij Nederland in internationaal perspectief

Samenwerkende partijen