Opsporing*

Door het veelvuldig gebruik van transacties en strafbeschikkingen door de politie en het Openbaar Ministerie kent Nederland relatief weinig verdachten die een veroordeling door de rechter krijgen. De kans op een gevangenisstraf bij een veroordeling is relatief hoog vergeleken met andere landen.

Auteurs: P.R. Smit en H. Goudriaan

Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2017.

Het aandeel minderjarige verdachten op de totale verdachtenpopulatie is in Neder-land met 16% in 2010 vergelijkbaar met dat in andere landen in Noord-/West-Europa, maar wel een stuk hoger dan in andere Europese regio’s en daarmee ook met Europa in totaal.[1] Het aandeel minderjarigen is in Nederland in de periode 2006-2010 met bijna 4 procentpunt afgenomen. Ook elders in Europa is dit iets gedaald.

Bij vrouwelijke verdachten is het beeld divers en afhankelijk van de delictsoort. Het aandeel vrouwelijke verdachten in Nederland is met 16% (2010) net iets lager dan gemiddeld in Europa. Dit aandeel lijkt in Nederland en andere Europese landen iets toe te nemen.

Percentage minderjarige en vrouwelijke verdachten van het totaal
20062010
% minderj. Nederland19,615,9
% minderj. Europa12,511,1
% vrouw Nederland14,215,9
% vrouw Europa17,618,2
Bron: European Sourcebook Brontabel als csv (128 bytes)

* Voor de Nederlandse cijfers in deze paragraaf geldt dat de cijfers vanaf 2007 duidelijk hoger zijn dan in de periode daarvoor. Dit heeft vooral een technische oorzaak, namelijk door nieuwe reeksen van CBS voor geregistreerde misdrijven en voor verdachten.

[1] Zoals in bijlage 3 wordt toegelicht, zijn de hier gepresenteerde cijfers niet noodzakelijk gelijk aan die van Neder-land in de andere hoofdstukken. Voor internationale vergelijkingen worden vaak andere definities gehanteerd en/of andere bronnen gebruikt.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 11 Nederland in internationaal perspectief

Tabellen bij Nederland in internationaal perspectief

Bronnen en methoden bij Nederland in internationaal perspectief

Samenwerkende partijen