Slachtofferschap en geregistreerde criminaliteit

Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit in Noord- en West-Europese landen in de periode 2002-2011. Vergeleken met veel Europese landen is het aandeel minderjarige verdachten hoog.

Auteurs: P.R. Smit en H. Goudriaan

Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2017.

Op basis van verschillende nationale bevolkingsonderzoeken is voor een aantal landen schattingen gemaakt van het percentage personen dat jaarlijks slachtoffer is geworden van diefstal met geweld en van seksueel geweld (zie tabel 11.1 bij Nederland in internationaal perspectief). Gemiddeld genomen is de prevalentie voor beide type geweldsdelicten binnen landen tussen 2014 en 2015 afgenomen. Deze cijfers over slachtofferschap moeten om verschillende redenen met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vergelijkingen tussen landen kunnen alleen al door verschillen in surveymethodiek en -vragen niet goed worden gemaakt. Voor een discussie over de problemen inherent aan internationale vergelijkingen wordt verwezen naar paragraaf 11.1 in een vorige editie van Criminaliteit en Rechtshandhaving (De Heer-de Lange & Kalidien, 2014).

Van enkele vermogens- en geweldsdelicten is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners in verschillende landen bekend tot en met 2015 (zie tabel 11.2 bij Nederland in internationaal perspectief). Ook hier gelden diverse problemen met internationale vergelijkbaarheid (paragraaf 11.1 in De Heer-de Lange & Kalidien, 2014), maar het is wel mogelijk landentrends te vergelijken. Zo is in België, Denemarken, Engeland en Wales net als in Nederland het aantal geregistreerde diefstallen sinds 2011 jaarlijks gedaald, terwijl dit in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg (eerst) juist is toegenomen.

Relatief aantal geregistreerde diefstallen, indexscores (2011=100)*
NederlandBelgiëDenemarkenDuitslandEngeland & WalesFrankrijkLuxemburg
2011100100100100100100100
201297,0346374397,458011897,2355494699,2438563391,24336619100,435019102,8436019
201395,5893346691,193826693,05460361100,567107888,32448825104,4045677112,3815166
201486,7430849784,2941443586,72606808102,33144383,73768006106,4709081109,1824645
201580,1146274674,9432591977,74731551104,4108381103,6976618

* Exclusief diefstal met geweld, inbraak en diefstal gemotoriseerde landbouwvoertuigen.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 11.2 bij Nederland in internationaal perspectief.

Bron: UNODC Brontabel als csv (446 bytes)

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 11 Nederland in internationaal perspectief

Tabellen bij Nederland in internationaal perspectief

Bronnen en methoden bij Nederland in internationaal perspectief

Samenwerkende partijen