Hot spots en jeugdige groepsplegers

In 2015 waren er landelijk 60.360 incidenten geregistreerd door de politie, waarbij ten minste één 12- tot 23-jarige als verdachte bij betrokken was. In 2011 waren dit er nog 81.730 – een daling van ongeveer 25% in het aantal incidenten van jeugdcriminaliteit. Ook wanneer specifiek gekeken wordt naar jeugdige groepsplegers, is een daling in de jeugdcriminaliteit te zien. Echter, deze landelijke daling is op lokaal niveau niet overal in dezelfde mate terug te vinden voor de periode 2011 tot 2016.

Auteurs: B. Sleutjes en M. Beerthuizen

Zo zijn in de buurten die in 2011 als hot spots gezien kunnen worden, ten opzichte van de landelijke trend, sterkere dalingen in jeugdcriminaliteit geregistreerd met ongeveer 30-40% minder incidenten. In de hot spots van 2015 zijn daarentegen minder sterke dalingen geregistreerd, met ongeveer 15% minder incidenten of zelfs geen daling. Er is op lokaal niveau dus grote diversiteit in de mate waarin de geregistreerde jeugdcriminaliteit is afgenomen en in sommige buurten is zelfs geen sprake van een daling.

Bron: Monitor Jeugdcriminaliteit 2017, hoofdstuk 5 Hot spots en jeugdige groepsplegers

Samenwerkende partijen