Jeugdige strafrechtelijke daders

In 2016 zijn er in Nederland 7.830 minderjarige strafrechtelijke daders (dat wil zeg¬gen, 12- tot 18-jarigen). Het aantal jongvolwassen strafrechtelijke daders in Nederland betreft 21.390 in 2016 (dat wil zeggen, 18- tot 23-jarigen). Onder beide leeftijdsgroepen is het aantal en aandeel strafrechtelijke daders in de periode 2012 tot 2017 afgenomen.

Auteurs: M. Beerthuizen en A. van der Laan

In de periode 2012 tot 2017 is het aantal minderjarige strafrechtelijke daders afgenomen. Waar in 2012 er nog 12 minderjarige strafrechtelijke daders per 1.000 leeftijdsgenoten zijn, zijn dat er in 2016 iets meer dan 6 per 1.000 leeftijdsgenoten – een daling van bijna 50%. Voor minderjarigen is de daling het sterkst tot 2013, waarna de daling stagneert. Ook het aantal jongvolwassen daders is afgenomen in de periode 2012 tot 2017. De daling gaat van 28 per 1.000 leeftijdsgenoten in 2012 naar 21 per 1.000 leeftijdsgenoten in 2016 – een daling van 25%. Voor jongvolwassenen is er sprake van een continue jaarlijkse daling in deze periode.

Hoewel bij vrijwel alle onderscheiden groepen strafrechtelijke daders, type delicten en binnen de tien grootste gemeentes ook een daling zichtbaar is in het aantal jeugdige strafrechtelijke daders (absoluut en per 1.000 leeftijdsgenoten), is de sterkte en continuïteit van de daling niet overal of voor iedere groep hetzelfde. Zo daalt het aantal jongvolwassen first offenders minder sterk dan de meerplegers en daalt de jeugdcriminaliteit in sommige gemeentes minder sterk dan het landelijk beeld of is de daling niet jaarlijks. De recidiveprevalentie van jeugdige daders neemt tussen 2012 en 2017 iets af. Tot slot, er worden jaarlijks slechts enkele tientallen jeugdigen veroordeeld voor cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit.

Bron: Monitor Jeugdcriminaliteit 2017, hoofdstuk 3 Jeugdige strafrechtelijke daders

Samenwerkende partijen