Jeugdige verdachten

In 2016 zijn in totaal 20.080 minderjarige verdachten geregistreerd op verdenking van een misdrijf. In totaal gaat het om 16 minderjarige verdachten per 1.000 minderjarigen in 2016. In 2016 zijn in totaal 25.260 jongvolwassen verdachten geregistreerd. Gerelateerd aan de bevolkingsomvang gaat het om 24 jongvolwassen verdachten per 1.000. Onder beide leeftijdsgroepen is het aantal verdachten in de periode 2012 tot 2017 gedaald.

Auteurs: H. Goudriaan, W. Vissers, A. Sprangers en L. de Jong

Onder minderjarigen daalde het relatieve aantal verdachten tussen 2012 en 2017 van 25 naar 16 per 1.000 minderjarigen. Dit is een afname van 34%. Het aandeel meisjes is met ruim 22% van het totale aantal minderjarige verdachten sinds 2012 gelijk gebleven. Het relatieve aantal jongvolwassen verdachten is met 37% gedaald sinds 2012, toen het nog 39 per 1.000 jongvolwassenen betrof. Dit is sterker dan onder de minderjarigen. Bovendien is de procentuele afname hier sterker bij de vrouwen. De vrouwen maken in 2016 ruim 16% uit van het totale aantal jongvolwassen verdachten. Merk op dat dit maar liefst 6%-punt lager is dan onder de minderjarigen (zie figuren).

In de vier grootste gemeenten worden in 2016 naar verhouding veel jongeren als verdachte geregistreerd. Dit geldt vooral voor de minderjarigen (31 per 1000, twee­maal zoveel als voor Nederland als geheel). Bij alle in deze publicatie onderscheiden migratieachtergronden zien we sinds 2012 een afname van het aantal geregistreer­de verdachten. Dit geldt zowel voor de minderjarigen als de jongvolwassenen. Zowel bij minderjarigen als bij jongvolwassenen vormen vermogensmisdrijven de belangrijkste categorie misdrijven. Minderjarige jongens worden daarnaast in ver­houding vaak verdacht van een misdrijf in de sfeer van vernieling en openbare orde. Bij jongvolwassen mannen komen relatief veel registraties in verband met een ge­weldsmisdrijf voor.

Bron: Monitor Jeugdcriminaliteit 2017, hoofdstuk 2 Jeugdige verdachten

Samenwerkende partijen