Kosten van criminaliteit

Beschrijving van de uitgaven aan criminaliteit en veiligheidszorg door overheid, bedrijven en particuliere instellingen. Daarbij gaat het om het voorkomen of bestraffen van criminaliteit (misdrijven en overtredingen), verloedering en overlast en om het wegnemen van onveiligheidsgevoelens. Ook de ontwikkeling van de kostprijzen van de behandeling van misdrijven en overtredingen in de strafrechtelijke keten komt aan de orde.

Auteurs: D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2019.

Uitgaven aan veiligheidszorg

In 2015 is 12,9 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg, Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2005. Na een aantal jaren met een licht dalende trend zijn de uitgaven in 2015 licht gestegen.

Uitgaven per eenheid product

Als gevolg van de daling in de productie zijn de uitgaven per eenheid product voor alle activiteiten gestegen in de periode 2005 tot en met 2015. De uitgaven aan ondersteuning van slachtoffers hebben per eenheid product de grootste stijging doorgemaakt, terwijl de uitgaven per eenheid product aan vervolging het minst hard zijn gestegen.

Uitgaven per delict

In 2015 werd van de totale uitgaven naar schatting 15% uitgegeven aan gewelds- en seksuele misdrijven, 50% aan vermogensmisdrijven en 16% aan vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Ten opzichte van 2005 zijn de uitgaven aan gewelds- en seksuele misdrijven met 15% gestegen, terwijl de uitgaven aan vermogensmisdrijven met 29% zijn gestegen. De uitgaven aan vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag zijn met 15% gedaald.

Ontvangsten uit veiligheidszorg

Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontving in 2015 ruim 933 miljoen euro uit veiligheidszorg, via boetes, ontnemingsmaatregelen e.d.

Maatschappelijke schade van criminaliteit

De maatschappelijke schade van criminaliteit bedraagt in 2015 naar schatting 20,4 miljard euro (uitgedrukt in prijzen van 2005).

Kerncijfers Kosten van criminaliteit

Kerncijfers Kosten van criminaliteit
2005*2014* (prijzen 2005)2015* (prijzen 2005)2015* (nominaal)
Uitgaven aan veiligheidszorg totaal€ 9,8 mld€ 11,0 mld€ 11,0 mld€ 12,9 mld
vermogensmisdrijven**51%
gewelds- en seksuele misdrijven**15%
misdrijven tegen openbare orde en gezag**16%
Ontvangsten uit veiligheidszorg€ 0,7 mld€ 0,9 mld€ 0,8 mld€ 0,9 mld
Maatschappelijke schade van criminaliteit€ 20,4 mld

* In dit onderwerp wordt alleen voor het meest recente jaar weergegeven wat de werkelijke (nominale) uitgaven waren. De ontwikkeling van de uitgaven wordt uitgedrukt in percentage of indices, na correctie voor loon- en prijsstijgingen (zie de Bronnen en methoden). De online Excel-tabellen bevatten zowel de werkelijke (nominale) bedragen als de bedragen gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen uitgedrukt in het prijsniveau van 2005.

** Percentages over eerdere jaren en andere delicten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het WODC.

Brontabel als csv (423 bytes)

Meer informatie Bronnen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bronnen en methoden bij Kosten van criminaliteit

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen