Uitgaven per delict

In 2015 werd van de totale uitgaven naar schatting 15% uitgegeven aan gewelds- en seksuele misdrijven, 50% aan vermogensmisdrijven en 16% aan vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag.[1]

Auteurs: D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2017.

Op basis van de productie en bijbehorende wegingsfactoren kunnen de totale uitgaven aan veiligheidszorg worden uitgesplitst naar type delict (zie Bronnen en methoden voor de gehanteerde methodiek). In 2015 werd van de totale uitgaven naar schatting 2,0 miljard euro (15%) uitgegeven aan gewelds- en seksuele misdrijven, 6,5 miljard euro (51%) aan vermogensmisdrijven en 2,0 miljard euro (16%) aan vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. De overige 2,4 miljard (19%) werd aan andersoortige delicten inclusief overtredingen besteed. Ten opzichte van 2005 zijn de uitgaven aan gewelds- en seksuele misdrijven met 15% gestegen, terwijl de uitgaven aan vermogensmisdrijven met 29% zijn gestegen. De uitgaven aan vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag zijn met 15% gedaald (zie tabel 10.14 bij Kosten van criminaliteit).

Uitgaven aan veiligheidszorg naar delictcategorie, index 2005=100*
OvertredingenOverige misdrijvenDrugs- en (vuur)wapenmisdr.VerkeersmisdrijvenGewelds- en seksuele misdr.Vernieling en openbare ordeVermogensmisdrijven
20055,183,83,614,820,544,1
20065,57,64,2415,822,346,3
20075,79,74,34,217,323,945,4
20085,110,24,24,318,323,848,1
20095,88,74,44,718,924,752,3
20105,89,83,94,319,422,551,3
20115,49,63,84,219,622,452,1
20124,99,73,6417,819,656,1
201359,43,93,717,717,855,3
2014**4,99,53,63,617,617,555,1
2015**3,99,73,83,817,117,556,8

* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.

** Voorlopige cijfers.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.14 bij Kosten van criminaliteit.

Bron: Veiligheidszorgrekeningen CBS, bewerking WODC Brontabel als csv (562 bytes)

Per activiteit zijn er grote verschillen. De uitgaven aan preventie en opsporing zijn doorgaans sterk gericht op de voor burgers zichtbare criminaliteit, zoals gewelds- en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. De uitgaven voor vervolging en berechting worden uiteraard voor een groot deel bepaald door wat er op het terrein van opsporing gebeurt, terwijl het aandeel overtredingen steeds kleiner wordt naarmate men verder in de justitieketen komt. Bij de uitgaven aan tenuitvoerlegging speelt overlast een minder grote rol, maar bij de uitgaven aan drugsmisdrijven is die rol groter, terwijl bij de uitgaven aan slachtofferzorg de verkeersmisdrijven een relatief groot aandeel hebben (zie tabel 10.13 bij Kosten van criminaliteit).

[1] Wegens een gebrek aan nieuwe cijfers is deze pagina niet bijgewerkt. De meest recente gegevens betreffen de gegevens uit C&R 2015 (Kalidien, 2016).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 10 Kosten van criminaliteit

Tabellen bij Kosten van criminaliteit

Bronnen en methoden bij Kosten van criminaliteit

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen