Uitgaven per eenheid product

Als gevolg van de daling in de productie zijn de uitgaven per eenheid product voor alle activiteiten gestegen in de periode 2005 tot en met 2015.[1]

Auteurs: D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2017.

De in Uitgaven aan veiligheidszorg geconstateerde groei in de totale uitgaven aan veiligheidszorg kan het gevolg zijn van toegenomen uitgaven of kosten per eenheid product en/of van een toegenomen aanbod ofwel productie aan veiligheidszorg. Per activiteit (opsporing, vervolging, enzovoort) zijn één of meerdere indicatoren voor de productie gehanteerd en gewogen. Voor preventie was geen indicator voor de productie beschikbaar. De productie is bij alle verder onderscheiden activiteiten tussen 2005 en 2015 gedaald. Dit is het gevolg van in het algemeen afnemende criminaliteit, daling van het aantal geregistreerde misdrijven, afnemende aantallen strafzaken en een sterke daling van het aantal gedetineerden.

Daarnaast treedt, met name in het eerste deel van de periode, een stijging op van de uitgaven voor alle activiteiten. Een opvallende uitzondering is de sterke daling van de uitgaven voor vervolging tussen 2011 en 2014 (zie Uitgaven aan Veiligheidszorg). De stijging van de uitgaven leidt, in combinatie met de daling van de productie, tot een stijging van de uitgaven per eenheid product over de hele linie. Er zijn onderling wel verschillen. De uitgaven per eenheid product zijn tussen 2005 en 2015 het sterkst gestegen bij de ondersteuning van slachtoffers en de ondersteuning van verdachten en daders (inclusief rechtskundige diensten), met 151 respectievelijk 93%. De geringste stijgingen traden op bij vervolging en opsporing (22 respectievelijk 39%) (zie tabel 10.12 bij Kosten van criminaliteit). Stijgende uitgaven per eenheid product kunnen het gevolg zijn van een dalende productiviteit, maar ook van een intensievere of kwalitatief betere behandeling per eenheid product.

Uitgaven per eenheid product naar activiteit, index 2005=100*
VervolgingOpsporingBerechtingTenuitvoerleggingOnderst. verd. en daders***Ondersteuning van slachtoffers
2005100100100100100100
2006102105103111120110
2007110106111119132132
2008122112112133139156
2009129125120142157152
2010150129135143179150
2011147119142150189162
2012144121156152203177
2013140118170176200188
2014**114123176176204217
2015**122139168186193251

Bron: tabellen m.b.t. Criminaliteit en slachtofferschap, Misdrijven en opsporing, Vervolging, Berechting, Tenuitvoerlegging van sancties, Overtredingen en Kosten van criminaliteit

* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.

** Voorlopige cijfers.

Brontabel als csv (445 bytes)

[1] Wegens een gebrek aan nieuwe cijfers is deze pagina niet bijgewerkt. De meest recente gegevens betreffen de gegevens uit C&R 2015 (Kalidien, 2016).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 10 Kosten van criminaliteit

Tabellen bij Kosten van criminaliteit

Bronnen en methoden bij Kosten van criminaliteit

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen