Opsporing

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

  • Overzicht
Sporenonderzoek door politie op plaats delict

Hier worden de aard en omvang van de door de politie geregistreerde misdrijven beschreven: hoeveel processen-verbaal zijn door de politie opgemaakt, om wat voor misdrijven gaat het, hoeveel zaken zijn opgehelderd? Daarnaast komen het aantal geregistreerde verdachten en de kenmerken van verdachten in beeld. Minderjarige verdachten worden apart belicht.

Laatst bijgewerkt: 17 okt 2016.

Geregistreerde criminaliteit

In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen. Het ging daarbij voor bijna twee derde om vermogensmisdrijven. Vernielingen, verkeers- en geweldsmisdrijven vormden elk ongeveer een tiende van de geregistreerde criminaliteit. De daling in geregistreerde criminaliteit betrof alle soorten misdrijven, zij het niet altijd in dezelfde mate. Het ophelderingspercentage schommelt al jaren rond de 25%. Met 25,2% was het ophelderingspercentage van 2015 vergelijkbaar met voorgaande jaren. In 2014 werd 26,8% van de misdrijven opgelost.

Geregistreerde verdachten van misdrijven

In 2015 registreerde de politie in totaal bijna 200.000 personen voor het plegen van misdrijven. Doordat sommigen verdacht werden van meer dan één delict, bedroeg het totale aantal registraties aan verdachten ruim 280.000. Zowel het totale aantal registraties als het onderliggende aantal unieke personen nam sinds 2007 af met 40%.

Minderjarige verdachten

Het aantal minderjarigen dat door de politie werd verdacht van een misdrijf nam tussen 2007 en 2015 af met bijna 60%, tot 22.500 (unieke personen). Het aantal volwassen verdachten daalde in dezelfde periode met bijna een derde.

Kerncijfers misdrijven en opsporing
20072014*2015*
Geregistreerde misdrijven1.300.0001.010.000960.000
Opgehelderde misdrijven330.000270.000240.000
Registraties van verdachten500.000320.000280.000
Aantal (unieke) verdachte personen320.000220.000200.000
Registraties van minderjarige verdachten98.00039.00037.000
Aantal (unieke) minderjarige verdachte personen53.00024.00022.000

* Voorlopige cijfers.

Bron: CBS Brontabel als csv (369 bytes)
Geregistreerde misdrijven naar delictgroep, x 1.000
VermogensmisdrijvenVernielingen en openbare ordeGewelds- en seksuele misdr.VerkeersmisdrijvenOverige misdrijven
200772624312516941
200872123312016439
200972421312015641
201070418411315439
201171018111215239
201269716211013040
201368214110212538
2014*6241359711637
2015*6071229110835

* Voorlopige cijfers.

Bron: CBS Brontabel als csv (343 bytes)
Opgehelderde misdrijven, x 1.000
Opgehelderde misdrijven
2007326
2008312
2009313
2010309
2011303
2012298
2013281
2014*271
2015*243
Bron: CBS Brontabel als csv (118 bytes)
Registratie van verdachten en aantal unieke verdachten, x 1.000
TotaalUnieke personen
2007497323
2008471309
2009423294
2010386269
2011376263
2012363252
2013343235
2014*318219
2015*284196

* Voorlopige cijfers.

Bron: CBS Brontabel als csv (153 bytes)
Registratie van minderjarige verdachten en aantal unieke minderjarige verdachten, x 1.000
TotaalUnieke personen
20079853
20088748
20097344
20106138
20115434
20124930
20134226
2014*3924
2015*3722

* Voorlopige cijfers.

Bron: CBS Brontabel als csv (135 bytes)

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, hoofdstuk 4 Misdrijven en opsporing

Tabellen bij Misdrijven en opsporing

Bronnen en methoden bij Misdrijven en opsporing

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen