Minderjarige verdachten

Het aantal minderjarigen dat door de politie werd verdacht van een misdrijf nam tussen 2007 en 2017 af met 65%, tot 18.500 (unieke personen).

Auteurs: P.R. Smit en R.J. Kessels

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

De geregistreerde jeugdcriminaliteit daalde sinds 2007 harder dan de criminaliteit door volwassenen. Van alle registraties van verdachten betrof 12% een minderjarige. In 2007 was dit nog 20% (zie tabel 4.5 en 4.10 bij Misdrijven en opsporing).

Het aantal unieke minderjarige verdachten daalde in de periode 2007-2017 van 53.000 naar 19.000. Dit is een daling van 65%. In totaal werden deze minderjarigen 29.000 keer geregistreerd als verdachte. Waar minderjarigen in 2007 gemiddeld 1,9 keer verdacht werden, was dit in 2016 1,6 keer. Jongens werden 23.000 keer geregistreerd en meisjes 6.000 keer (zie tabel 4.10 bij Misdrijven en opsporing).

In 2017 werd ruim de helft van de minderjarige verdachten geregistreerd voor vermogensmisdrijven, 19% voor vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag en 18% voor gewelds- en seksuele misdrijven. Vergeleken met 2007 is het aandeel minderjarigen dat werd verdacht van vernielingen afgenomen (35% in 2007), van gewelds- en seksuele misdrijven gelijk gebleven en van vermogensmisdrijven toegenomen (40% in 2007) (zie tabel 4.11 bij Misdrijven en opsporing).

In 2016 woonden in de gemeenten Ede en Enschede 12,6 minderjarige verdachten per 1.000 inwoners van 12-17 jaar, het laagste aantal van de 25 grootste gemeenten. Voor heel Nederland gaat het om 14,7 minderjarige verdachten per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. Amsterdam telde met 31 jongeren per 1.000 het hoogste aantal. Het aantal verdachte jongens lag in Amsterdam (47) en Rotterdam (42) ongeveer twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 22 jongens. In Amsterdam, Almere en Arnhem woonden naar verhouding de meeste verdachte meisjes. Per 1.000 Amsterdamse meisjes werden er 15 als verdachte van een misdrijf geregistreerd. Dit is twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde van 7 per 1.000 inwoners van 12-17 jaar (zie tabel 4.13 bij Misdrijven en opsporing).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 4 Misdrijven en opsporing

Tabellen bij Misdrijven en opsporing

Bronnen en methoden bij Misdrijven en opsporing

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen