Beschrijving van de behandeling van overtredingen. Hierbij is vooral informatie bekend over verkeersovertredingen en (andere) overtredingen die door politie en bijzondere opsporingsdiensten strafrechtelijk of anderszins worden afgehandeld.

Auteur: D.E.G. Moolenaar

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Overtredingen via de strafrechtelijke weg

Het aantal overtredingen (feiten) dat opsporingsinstanties (bijv. Politie, BOD-en, etc.) insturen naar tenuitvoerleggingsinstanties of het OM nam sinds 2007 af met 52% tot 299.000 in 2017. Hiervan werden 196.000 overtredingen rechtstreeks (zonder tussenkomst van het OM) naar het CJIB, 9.000 overtredingen naar Halt en 94.000 overtredingen naar het OM ingezonden. Het aantal door de kantonrechter strafrechtelijk behandelde overtredingszaken daalde tussen 2007 en 2017 met 63%, tot 58.000 zaken, maar er heeft wel een lichte stijging plaatsgevonden in het afgelopen jaar.

Overtredingen via de WAHV

In 2017 stroomden ruim 9,2 miljoen WAHV-beschikkingen (verkeersovertredingen) in bij het CJIB, 2% minder dan in 2016 en ruim een kwart minder dan in het piekjaar 2007. Hiervan betreft 85% snelheidsovertredingen.

Het aantal ingestelde beroepen bij de officier van justitie in het kader van de WAHV is in 2017 9% hoger dan in 2007. In 2017 werd in 4% van alle WAHV-beschikkingen beroep ingesteld bij de officier van justitie.

Het aantal ingestelde beroepen bij de kantonrechter tegen WAHV-beslissingen van het OM ligt 4% lager dan in 2007. In 2017 werd in 11% van alle door de officier van justitie afgehandelde zaken beroep ingesteld bij de kantonrechter.

Overtredingen via de bestuursrechtelijke weg

Het aantal door bestuursorganen behandelde overtredingen (excl. Belastingdienst en financieel-economische toezichthouders) steeg van 2007 tot 2017 met 44% tot 119.000.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 9 Overtredingen

Tabellen bij Overtredingen

Bronnen en methoden bij Overtredingen

Samenwerkende partijen