Hier worden de stromen en ontwikkelingen in de verschillende onderdelen van de strafrechtsketen bij elkaar gebracht en worden de belangrijkste ontwikkelingen en de samenhang daartussen beschreven. Er is apart aandacht voor de minderjarigen.

Auteurs: F.P. van Tulder en R.F. Meijer

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Overzicht van de totale strafrechtsketen

De door de politie geregistreerde criminaliteit daalde tussen 2007 en 2017 met ruim drie op de tien (-36%). Dit is in lijn met de daling in het geschatte aantal door burgers ondervonden delicten (-44%). Deze daling werkt, soms meer, soms minder dan evenredig, in de hele keten door. Het totale aantal sancties, opgelegd door politie, OM en rechter tezamen, hield hiermee praktisch gelijke tred (-38%). Alleen het aantal sancties, opgelegd door de politie, daalde harder (-59%). Het aandeel van (deels of geheel) voorwaardelijke sancties in het totaal van de sancties steeg: van 20% in 2007 naar 31% in 2017.

Overzicht van de strafrechtsketen bij minderjarigen

Het aantal door de politie geregistreerde minderjarige verdachten daalde in de periode 2007-2017 zelfs met ruim 7 op de tien (-71%). Het aandeel van de min-derjarige verdachten binnen het totale aantal geregistreerde verdachten nam daarmee af van 20% in 2007 naar 12% in 2013 en blijft sindsdien op dat niveau. Het aantal sancties dat politie, OM en rechter tezamen aan minderjarigen op-legden, daalde iets minder sterk dan het aantal verdachten, met 57%.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 8 De strafrechtsketen in samenhang

Tabellen bij De strafrechtsketen in samenhang 

Bronnen en methoden bij De strafrechtsketen in samenhang

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen