Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&R geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Deze zeventiende editie bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met 2018.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Sinds 2010 is dit samenwerkingsverband versterkt met de Raad voor de Rechtspraak. Ook betrokken zijn het Parket-Generaal en de Nationale Politie.

Voor meer informatie, de tabellen en de bijlagen bij C&R 2018 klik hier.

Samenwerkende partijen