Veiligheid en slachtofferschap

Hoe vaak worden Nederlanders slachtoffer van criminaliteit en welke maatregelen nemen ze om dit te voorkomen? Wat vinden ze van het functioneren van de politie? En hoe beleven ze de leefbaarheid en veiligheid van hun woonomgeving?

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2018. 

Leefbaarheid en overlast in de buurt

De Nederlander waardeerde de leefbaarheid in de eigen woonbuurt in 2017 met het rapportcijfer 7,5; een ruime voldoende dus. Dit is vergelijkbaar met 2016 maar een fractie hoger dan in 2012 toen dit cijfer 7,4 bedroeg. In totaal hadden ruim vier op de tien inwoners veel buurtoverlast.

Veiligheidsbeleving

In 2017 voelde ruim één op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig. Dit is iets minder dan in 2016. Over de periode 2005-2017 zijn deze onveiligheidsgevoelens met bijna 30% gedaald.

Slachtofferschap criminaliteit

In 2017 was 15 procent van de Nederlanders slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dit is lager dan in de jaren daarvoor. Over de periode 2005-2017 is het slachtofferschap van traditionele criminaliteit met 45 procent gedaald.

Burgers en politie

Van de burgers die in 2017 contact hadden met de politie in hun woonplaats, was ruim 60 procent (zeer) tevreden over het contact. Dit is vergelijkbaar met 2016 maar iets meer dan in 2012  Ruim een kwart van de Nederlanders was in 2017 (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt.

Preventie

Ruim vier op de tien Nederlanders laten ’s avonds het licht branden bij afwezigheid. Drie op de tien laten waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving te voorkomen. Dit aandeel lag hoger in de jaren daarvoor.

Kerncijfers Criminaliteit en slachtofferschap

Kerncijfers Criminaliteit en slachtofferschap
2005201220162017
Rapportcijfer leefbaarheid buurt**7,47,57,5
Overlast totaal in buurt (% ervaart veel overlast)**464344
Onveiligheidsgevoelens (% voelt zich wel eens onveilig)*48373534
Slachtofferschap criminaliteit (% slachtoffers)*28201715
Melding bij politie (in % ondervonden delicten)**383434
Aangifte bij politie (in % ondervonden delicten)**292524
Tevredenheid contact met politie in gemeente (% (zeer) tevreden)*54596261
Tevredenheid totale functioneren politie in buurt (% (zeer) tevreden)*25252727
s Avonds licht laten branden bij afwezigheid (% vaak)**414342
Alarminstallatie in huis (% aanwezig)**131313

* Het cijfer voor 2005 betreft een voor methodebreuken gecorrigeerd cijfer (zie Bronnen en methoden).

** Reeks opgenomen vanaf 2012 conform VM 2016 (zie Bronnen en methoden).

Brontabel als csv (671 bytes)

Bron: Veiligheidsmonitor 2017 en Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 3 Criminaliteit in slachtofferschap.

Tabellen bij Criminaliteit en slachtofferschap 

Bronnen en methoden bij Criminaliteit en slachtofferschap

Delictindeling slachtofferenquêtes en Regio-indeling Politiedistricten Veiligheidsmonitor

Website van de Veiligheidsmonitor

Samenwerkende partijen