Veiligheidsmonitor 2016

Omslag publicatie Veiligheidsmonitor 2016

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit en wat vinden ze van het functioneren van de politie?

Op dit soort vragen geeft de Veiligheidsmonitor 2016 antwoord. De publicatie richt zich vooral op de periode 2012–2016 maar laat ook trends op lange termijn (vanaf 2005) zien. De Veiligheidsmonitor presenteert naast het landelijke beeld ook uitkomsten op het niveau van de regionale eenheden, districten en basisteams van politie en van de 50 grootste gemeenten van ons land.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op een jaarlijkse grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In 2016 hebben meer dan 80 duizend personen de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland.

Website Veiligheidsmonitor en databank

Erratum: 21-8-2017 14:57

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. Door verkeerde sortering zijn op een aantal plekken de uitkomsten van de gemeenten Schiedam, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch verwisseld. Op pagina 23, 29 en 52 heeft dit voor de betreffende gemeenten geleid tot tekstuele aanpassingen, op pagina 25 en 31 tot aanpassingen in de kleurweergave in de kaarten, en op pagina 84 tot aanpassingen in de tabel.

Samenwerkende partijen