Veiligheidsmonitor 2017

VM2017

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit en wat vinden ze van het functioneren van de politie? Al deze vragen, en nog meer, worden in deze publicatie beantwoord.

De publicatie richt zich vooral op de periode 2012–2017 maar laat ook trends zien vanaf 2005. Daarbij is er ook deze keer uitgebreid aandacht voor regionale verschillen. Naast het landelijke beeld worden enkele uitkomsten gepresenteerd op het niveau van de regionale eenheden, districten en basisteams van de politie en van de 51 grootste gemeenten van ons land.

In de Veiligheidsmonitor beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de ontwikkeling van de sociale (on)veiligheid in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van kerncijfers over de leefbaarheid van de woonbuurt, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap van criminaliteit – waaronder ook cybercrime –, het oordeel over de politie en preventiegedrag. De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In 2017 hebben bijna 150 duizend personen de vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland.

Samenwerkende partijen