Leefbaarheid en overlast in de buurt

Hoe ervaren burgers de leefbaarheid van de buurt waar ze wonen? Is er sprake van buurtoverlast en hoe ontwikkelt zich deze?

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2017

Leefbaarheid in buurt

De Nederlander waardeerde de leefbaarheid in de eigen woonbuurt in 2016 met het rapportcijfer 7,5; een ruim voldoende dus. Dit is een fractie hoger dan in de voorgaande jaren toen dit cijfer een 7,4 bedroeg. 

Overlast in buurt

In 2016 gaven drie op de tien Nederlanders aan veel verkeersoverlast in de buurt te ervaren, ruim twee op de tien ervoeren veel fysieke verloedering, en een op de tien veel sociale overlast. In totaal hadden ruim vier op de tien inwoners veel buurtoverlast. Dat is vergelijkbaar met 2015 maar minder dan in 2012.

Kerncijfers Leefbaarheid en overlast in de buurt

Kerncijfers Leefbaarheid en overlast in de buurt
201220152016
Rapportcijfer leefbaarheid woonbuurt7,47,47,5
Fysieke verloedering in buurt (% ervaart veel overlast)252321
Sociale overlast in buurt (% ervaart veel overlast)131212
Verkeersoverlast in buurt (% ervaart veel overlast)323131
Overlast totaal in buurt (% ervaart veel overlast)464443
Bron: CBS Brontabel als csv (326 bytes)

Overlast in buurt - naar soort overlast, % veel overlast

Overlast in buurt - naar soort overlast, % veel overlast
201220152016
Verkeersoverlast32,330,330,6
Sociale overlast12,911,611,8
Fysieke overlast24,522,921,5
Overlast totaal46,143,743,1
Bron: CBS Brontabel als csv (148 bytes)

Overlast in buurt - naar stedelijkheid, 2016, % veel overlast

Overlast in buurt - naar stedelijkheid, 2016, % veel overlast
Zeer sterk stedelijkSterk stedelijkMatig stedelijkWeinig stedelijkNiet stedelijk
Fysieke verloedering27,523,418,817,114,1
Sociale overlast18,413,28,87,45,6
Verkeersoverlast35,232,228,927,523,9
Overlast totaal5145,639,737,432,9
Bron: CBS Brontabel als csv (260 bytes)

Bron: Veiligheidsmonitor 2016, hoofdstuk 2 Leefbaarheid en overlast in de buurt

Zie voor de bronnen en methoden bij Leefbaarheid en overlast in de buurt de Veiligheidsmonitor 2016.

Delictindeling slachtofferenquêtes en Regio-indeling Politiedistricten Veiligheidsmonitor

Samenwerkende partijen