Slachtofferschap criminaliteit

Hoe vaak worden burgers slachtoffer van criminaliteit? Daarbij gaat het om veelvoorkomende ‘traditionele’ criminaliteit, maar ook om cybercrime.

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2018.

Traditionele criminaliteit

In 2017 was 15 procent van de Nederlanders slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dit is lager dan in de jaren daarvoor. Over de periode 2005-2017 is het slachtofferschap van traditionele criminaliteit met 45 procent gedaald.

Cybercrime

Ruim één op de tien Nederlanders was in 2017 slachtoffer van cybercrime. Het gaat dan om identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Dit is vergelijkbaar met 2016, maar iets lager dan in 2012 toen in de Veiligheidsmonitor is gestart met het meten van het slachtofferschap van cybercrime.

Kerncijfers Slachtofferschap

Kerncijfers Slachtofferschap
201220162017
Slachtofferschap traditionele crimininaliteit (% slachtoffers)201715
Ondervonden delicten traditionele criminaliteit (aantal per 100 inwoners)363127
Melding bij politie traditionele criminaliteit (in % ondervonden delicten)383434
Aangifte bij politie traditionele criminaliteit (in % ondervonden delicten)292524
Slachtofferschap cybercrime (% slachtoffers)121111
Ondervonden delicten cybercrime (aantal per 100 inwoners)201819
Melding bij politie cybercrime (in % ondervonden delicten)131313
Aangifte bij politie cybercrime (in % ondervonden delicten)788
Bron: CBS Brontabel als csv (604 bytes)

Slachtofferschap traditionele criminaliteit (%)

Slachtofferschap traditionele criminaliteit (%)
201220162017
Geweldsdelicten2,62,32,1
Vermogensdelicten13,211,510
Vandalismedelicten7,76,35,5
Totaal delicten19,817,315,2
Bron: CBS Brontabel als csv (144 bytes)

Slachtofferschap cybercrime (%)

Slachtofferschap cybercrime (%)
201220162017
Identiteitsfraude1,50,40,4
Koop- en verkoopfraude2,93,43,9
Hacken64,94,9
Cyberpesten3,13,23,1
Cybercrime totaal12,110,711
Bron: CBS Brontabel als csv (159 bytes)

Slachtofferschap traditionele criminaliteit - trends, index 2005=100

Slachtofferschap traditionele criminaliteit - trends, index 2005=100
GeweldsdelictenVermogensdelictenVandalismedelictenSlachtofferschap totaal
2005100100100100
200688,295,392,594,6
200791,485,789,889,7
200879,869,98077,6
200984,170,583,779,8
201082,366,474,475,6
201177,568,472,174
201278,967,968,972,2
201373,270,664,171,8
201469,766,961,268,7
201566,762,756,164,1
201671,159,256,363,1
201764,451,449,155,3
Bron: CBS Brontabel als csv (409 bytes)

Slachtofferschap traditionele criminaliteit naar leeftijd, 2017

Slachtofferschap traditionele criminaliteit naar leeftijd, 2017
15-24 jaar25-44 jaar45-64 jaar65 jaar of ouder
Geweldsdelicten3,52,71,90,7
Vermogensdelicten14,211,79,26,0
Vandalismedelicten4,67,15,83,2
Slachtofferschap totaal19,518,414,68,9
Bron: CBS Brontabel als csv (206 bytes)

Slachtofferschap cybercrime naar leeftijd, 2017 (%)

Slachtofferschap cybercrime naar leeftijd, 2017 (%)
15-24 jaar25-44 jaar45-64 jaar65 jaar of ouder
Identiteitsfraude0,10,50,40,4
Koop- en verkoopfraude5,35,63,60,9
Hacken6,75,54,53,4
Cyberpesten7,43,42,31,2
Cybercrime totaal17,313,29,95,4
Bron: CBS Brontabel als csv (218 bytes)

* Het betreft uitsluitend door burgers ondervonden criminaliteit. Cijfers over door bedrijven ondervonden criminaliteit zijn sinds 2010 niet meer geactualiseerd. Voor meer informatie hierover zie C&R 2012 (Kalidien & De Heer-de Lange, 2013) en de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 (2011).

Bron: Veiligheidsmonitor 2017, hoofdstuk 4 Slachtofferschap

Zie voor de bronnen en methoden bij Slachtofferschap de Veiligheidsmonitor 2017.

Delictindeling slachtofferenquêtes en Regio-indeling Politiedistricten Veiligheidsmonitor

Samenwerkende partijen