Slachtofferschap criminaliteit

Hoe vaak worden burgers slachtoffer van criminaliteit? Daarbij gaat het om veelvoorkomende ‘traditionele’ criminaliteit, maar ook om cybercrime.

 Laatst bijgewerkt: 1 maart 2017. Onderstaande links zijn bewerkt per 8 mei 2017.

Traditionele criminaliteit

Bijna één op de vijf Nederlanders  was in 2016 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dit is vergelijkbaar met 2015, maar lager dan de jaren daarvoor. Over de periode 2005-2016 is het slachtofferschap van traditionele criminaliteit met ruim een derde gedaald.

Cybercrime

Ruim één op de tien  Nederlanders  was in 2016 slachtoffer van cybercrime. Het gaat dan om identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Dit is vergelijkbaar met 2015, maar lager dan in 2012 toen in de Veiligheidsmonitor is gestart met het meten van het slachtofferschap van cybercrime.

Kerncijfers Slachtofferschap
201220152016
Slachtofferschap traditionele crimininaliteit (% slachtoffers)201817
Ondervonden delicten traditionele criminaliteit (aantal per 100 inwoners)363231
Melding bij politie traditionele criminaliteit (in % ondervonden delicten)383634
Aangifte bij politie traditionele criminaliteit (in % ondervonden delicten)292725
Slachtofferschap cybercrime (% slachtoffers)121111
Ondervonden delicten cybercrime (aantal per 100 inwoners)201918
Melding bij politie cybercrime (in % ondervonden delicten)131313
Aangifte bij politie cybercrime (in % ondervonden delicten)788
Bron: CBS Brontabel als csv (604 bytes)
Slachtofferschap traditionele criminaliteit (%)
201220152016
Geweldsdelicten2,62,22,3
Vermogensdelicten13,212,211,5
Vandalismedelicten7,76,26,3
Totaal delicten19,817,617,3
Bron: CBS Brontabel als csv (146 bytes)
Slachtofferschap cybercrime (%)
201220152016
Identiteitsfraude1,50,60,4
Koop- en verkoopfraude2,93,53,4
Hacken65,14,9
Cyberpesten3,13,23,2
Cybercrime totaal12,111,110,7
Bron: CBS Brontabel als csv (161 bytes)
Slachtofferschap traditionele criminaliteit - trends, index 2005=100
GeweldsdelictenVermogensdelictenVandalismedelictenSlachtofferschap totaal
2005100100100100
200688,295,392,594,6
200791,485,789,889,7
200879,869,98077,6
200984,170,583,779,8
201082,366,474,475,6
201177,568,472,174
201278,967,968,972,2
201373,270,664,171,8
201469,766,961,268,7
201566,762,756,164,1
201671,159,256,363,1
Bron: CBS Brontabel als csv (383 bytes)
Slachtofferschap traditionele criminaliteit naar leeftijd, 2016
15-24 jaar25-44 jaar45-64 jaar65 jaar of ouder
Geweldsdelicten3,82,92,20,8
Vermogensdelicten16,413,110,77,1
Vandalismedelicten5,17,96,93,7
Slachtofferschap totaal22,120,416,910,4
Bron: CBS Brontabel als csv (208 bytes)
Slachtofferschap cybercrime naar leeftijd, 2016 (%)
15-24 jaar25-44 jaar45-64 jaar65 jaar of ouder
Identiteitsfraude0,10,50,60,4
Koop- en verkoopfraude5,14,930,8
Hacken5,35,84,73,6
Cyberpesten7,33,42,51,1
Cybercrime totaal15,613,19,85,4
Bron: CBS Brontabel als csv (216 bytes)

* Het betreft uitsluitend door burgers ondervonden criminaliteit. Cijfers over door bedrijven ondervonden criminaliteit zijn sinds 2010 niet meer geactualiseerd. Voor meer informatie hierover zie C&R 2012 (Kalidien & De Heer-de Lange, 2013) en de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 (2011).

Bron: Veiligheidsmonitor 2016, hoofdstuk 4 Slachtofferschap

Zie voor de bronnen en methoden bij Slachtofferschap de Veiligheidsmonitor 2016.

Delictindeling slachtofferenquêtes en Regio-indeling Politiedistricten Veiligheidsmonitor

Samenwerkende partijen