De beleving van criminaliteit

In 2017 voelde ruim één op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig. Dit is vergelijkbaar met 2016. Over de periode 2005-2017 zijn deze onveiligheidsgevoelens met bijna 30% gedaald.

Auteurs: W.J.M. Gielen en M.M.P. Akkermans

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2019.

In deze paragraaf staat de perceptie van criminaliteit, en met name onveiligheidsgevoelens centraal. Tussen 2005 en 2017 is het aandeel Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt met bijna 30% gedaald. Ook de onveiligheidsgevoelens zijn vooral tussen 2005 en 2008 fors afgenomen. In deze periode daalde het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt met ruim 20%. In dezelfde periode was ook sprake van een sterke daling van het slachtofferschap van criminaliteit. Na 2008 zijn de onveiligheidsgevoelens minder hard gedaald.

In 2017 voelde 34% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig (zie tabel 3.31 bij Criminaliteit en slachtofferschap). Dit is vergelijkbaar met 2016 (35%). Vooral jonge vrouwen voelen zich relatief onveilig: ruim de helft van de vrouwen van 15-24 jaar voelde zich in 2017 wel eens onveilig. Dit is bijna het dubbele van het aandeel jonge mannen met onveiligheidsgevoelens. Daarnaast voelden zowel mannen als vrouwen van 65 jaar en ouder zich duidelijk minder vaak onveilig dan personen in jongere leeftijdscategorieën (zie tabel 3.32 bij Criminaliteit en slachtofferschap).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bronnen en methoden bij Criminaliteit en slachtofferschap

Delictindeling slachtofferenquêtes en Regio-indeling Politiedistricten Veiligheidsmonitor

Samenwerkende partijen