Beschrijving van de instroom en afdoening van misdrijfzaken in eerste aanleg door het OM. Daarnaast komt de aard van de behandelde misdrijven aan bod. Minderjarigen komen apart aan de orde.

Auteurs: R.J. Decae en C.P.M. Netten

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Misdrijfzaken tegen alle verdachten

In 2017 werden 174.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven, 36% minder dan in 2007. Het OM nam in 2017 een beslissing over ruim 183.000 zaken, 29% minder dan in 2007. Daarvan was ruim de helft een dagvaarding, 18% een onvoorwaardelijk sepot, 17% een strafbeschikking, 5% een transactie en 5% een voorwaardelijk beleidssepot. Het aantal dagvaardingen nam in deze periode met ruim 33% af. In dezelfde periode nam het totale aantal onvoorwaardelijke sepots toe met bijna 21%, waarvan het deel onvoorwaardelijk beleidssepots zelfs groeide met 27%. Het aantal transacties verminderde met 87% en voorwaardelijke sepots namen toe met 64%.

Misdrijfzaken tegen minderjarige verdachten

In 2017 werden er ruim 13.000 misdrijfzaken ingeschreven tegen minderjarige verdachten (64% minder ten opzichte van 2007) en werden er meer dan 16.000 beslissingen genomen door het OM (58% minder dan in 2007). Daarvan was ca. 40% een dagvaarding, ruim een kwart een onvoorwaardelijk sepot, 21% een transactie, 8% een voorwaardelijk beleidssepot en 2,5% een strafbeschikking.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 5 Vervolging

Tabellen bij Vervolging

Bronnen en methoden bij Vervolging en berechting

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen