Vervolging

Beschrijving van de instroom en afdoening van misdrijfzaken in eerste aanleg door het OM. Daarnaast komt de aard van de behandelde misdrijven aan bod. Minderjarigen komen apart aan de orde.

Auteurs: C.P.M. Netten

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2019.

Misdrijfzaken tegen alle verdachten

In 2018 werden 170.000 [1] misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven, 34% minder dan in 2008. Het OM nam in 2018 een beslissing over ruim 178.000 zaken, 30% minder dan in 2008. Daarvan was ruim de helft een dagvaarding, 20% een onvoorwaardelijk sepot, 18% een opgelegde strafbeschikking, 3% een voldane transactie en 5% een voorwaardelijk beleidssepot. Het aantal dagvaardingen daalde in deze periode met ruim 33% af. In dezelfde periode nam het totale aantal onvoorwaardelijke sepots toe met bijna 13%, het deel onvoorwaardelijk beleidssepots groeide met 19%, de administratieve sepots daalden met 11% en de technische sepots groeide met ca. 13%. Het aantal transacties verminderde in diezelfde periode drastisch met 91% en voorwaardelijke beleidssepots namen toe met ca. 23%.

Misdrijfzaken tegen minderjarige verdachten

In 2018 werden er ruim 12.000 misdrijfzaken ingeschreven tegen minderjarige verdachten (66% minder ten opzichte van 2008) en werden er tegen minderjarige verdachten meer dan 13.000 beslissingen genomen door het OM (64% minder dan in 2008). Daarvan was ca. 44% een dagvaarding, 29% een onvoorwaardelijk sepot, 15% een voldane transactie, 10% een voorwaardelijk beleidssepot en 3% een strafbeschikking.

[1] Aantallen in dit hoofdstuk zijn afgerond op duizendtallen, honderdtallen of tientallen afhankelijk van de grootte van het getal.

Kerncijfers Vervolging

Kerncijfers Vervolging
200820172018
Ingeschreven misdrijfzaken bij het OM258.000174.000170.000
Beslissingen door het OM255.000181.000178.000
w.o. dagvaarding140.00096.00094.000
strafbeschikking*32.00032.000
transactie65.0008.9005.800
voorwaardelijk beleidssepot5.3008.1008.700
technisch, administratief en onvoorwaardelijk beleidssepot31.00033.00035.000
Ingeschreven zaken tegen minderjarigen35.00013.00012.000
Beslissingen OM in zaken tegen minderjarigen36.00015.00013.000
w.o. dagvaarding15.0006.1005.700
strafbeschikking*380380
transactie12.0003.4001.900
voorwaardelijk beleidssepot1.4001.200860
technisch, administratief en onvoorwaardelijk beleidssepot4.6004.0003.800
* Niet van toepassing i.v.m. de invoering van de strafbeschikkingen vanaf het jaar 2008
Brontabel als csv (802 bytes)

Toelichting tabel

Alle tabellen bij dit onderwerp zijn terug te vinden in Excel-formaat op de websites van het WODC en CBS. Daar zijn tevens meer tabellen met gerelateerde onderwerpen, meer uitsplitsingen en meer eenheden opgenomen dan hier zijn beschreven. In bijlage 4 (Tabellen) is een aparte opsomming van alle tabeltitels opgenomen. 

Bronnen en methoden Vervolging en berechting biedt achtergrondinformatie over de gebruikte bronnen en methoden; de Begrippenlijst Justitieketen geeft een overzicht van de belangrijkste gehanteerde begrippen.

Meer informatie Bronnen

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bronnen en methoden bij Vervolging en berechting

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen