De partijen achter deze website, aanleiding en toekomstbeeld

Over ons

Criminaliteit in beeld is een gezamenlijk initiatief van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Dit samenwerkingsverband wil de verspreiding en beschikbaarheid van kwalitatief goede cijfers over criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid verbeteren.

Verleden, heden, toekomst

Ontstaan van samenwerking en toekomstplannen

Samenwerkende partijen