Privacy

Criminaliteit in Beeld gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaat Criminaliteit in Beeld om met uw persoonsgegevens?

Criminaliteit in Beeld gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

Criminaliteit in Beeld bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw vraag wordt door onze redactie beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Beveiligen Persoonsgegevens

Criminaliteit in Beeld voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens . Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Samenwerkende partijen