Thema's

Visual strafrechtketen

Onderwerpen binnen de strafrechtketen

Veiligheid en slachtofferschap:

Opsporing:

 • Geregistreerde criminaliteit
 • Geregistreerde verdachten van misdrijven
 • Minderjarige verdachten

Vervolging:

 • Misdrijfzaken tegen alle verdachten
 • Misdrijfzaken tegen minderjarige verdachten

Berechting:

 • Berechting in eerste aanleg van alle verdachten
 • Berechting in eerste aanleg van minderjarige verdachten

Tenuitvoerlegging van sancties:

 • Tenuitvoerlegging van de vrijheidsbenemende sancties
 • Tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeperkende sancties
 • Financiële sancties

Onderwerpen die meerdere fases in de keten beslaan of er buiten staan

Overtredingen:

 • Overtredingen via de strafrechtelijke weg
 • Overtredingen via de WAHV
 • Overtredingen via de bestuursrechtelijke weg

De strafrechtketen in samenhang:

 • Overzicht van de totale strafrechtsketen
 • Overzicht van de strafrechtsketen bij minderjarigen

Kosten van criminaliteit:

 • Uitgaven aan veiligheidszorg
 • Uitgaven per eenheid product
 • Uitgaven per delict
 • Ontvangsten uit veiligheidszorg
 • Maatschappelijke schade van criminaliteit

Internationaal perspectief:

 • Slachtofferschap en geregistreerde criminaliteit
 • Opsporing
 • Vervolging, berechting en tenuitvoerlegging

Cybercrime:

Samenwerkende partijen