Uitgelicht

Laatst bijgewerkt: 23 augustus 2017.

Phishingmail
Beeld: Beeld: Hollandse Hoogte

Cybercrime naar delictsoort

In 2016 was 11% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van één of meer vormen van cybercrime. Het gaat daarbij om vier delictsoorten: identiteitsfraude (gebruik zonder toestemming van persoonsgegevens voor financieel gewin), koop- en verkoopfraude (het (ver)kopen van goederen of diensten zonder die te leveren of te betalen), hacken (het ongeoorloofd binnendringen op iemands computer) en pesten via het internet, ook wel cyberpesten genoemd.

Cybercrime naar kenmerken van slachtoffers

Jongeren – die relatief actief zijn op internet – hebben vaker te maken met cybercrime dan ouderen. In 2016 was 16% van de 15- tot 25-jarigen slachtoffer van computercriminaliteit. Ook onder 25- tot 45-jarigen was dit aandeel met 13% hoger dan gemiddeld. Van de 45- tot 65-jarigen was 10% slachtoffer van cybercrime en van de 65-plussers 5%.

Lees verder: Cybercrime

Samenwerkende partijen